Facebook Icon

Technik informatyk

Technik informatyk

Technik informatyk - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kierunek ten wybierają osoby o uzdolnieniach matematycznych (ścisłych) interesujące się techniką, technologiami a w szczególności komputerami.

Technik informatyk posiada umiejętności, takie jak:
 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery),
 • umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomość podstaw programowania.
Slider Informatyk 1 Slider Informatyk 2 Slider Informatyk 3 Slider Informatyk 4 Slider Informatyk 5 Slider Informatyk 6 Slider Informatyk 7 Slider Informatyk 8

Fototechnik

Fototechnik

Fototechnik - to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Warunkiem uzyskania tytułu fototechnika jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Fototechnik wykonuje:
 • zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne,
 • fotokopie pism i dokumentów,
 • zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć,
 • dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych.
Slider Fototechnik 1 Slider Fototechnik 2 Slider Fototechnik 3 Slider Fototechnik 4 Slider Fototechnik 5 Slider Fototechnik 6 Slider Fototechnik 7 Slider Fototechnik 8

Technik meblarstwa

Technik meblarstwa

Technik meblarstwa - odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych.

Do podstawowych zadań technika meblarstwa należy:
 • rozpoznawanie gatunków drewna i tworzyw drzewnych, ich klasyfikacja,
 • dobór, ocena jakości oraz zastosowanie surowców i materiałów produkcyjnych,
 • steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych,
 • organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych.
Slider Meblarstwo 1 Slider Meblarstwo 2 Slider Meblarstwo 3 Slider Meblarstwo 4 Slider Meblarstwo 5 Slider Meblarstwo 6 Slider Meblarstwo 7 Slider Meblarstwo 8

Technik organizacji reklamy

Technik organizacja reklamy

Technik organizacji reklamy - Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia).

Najlepszym kandydatem na technika organizacji reklamy jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • percepcja kształtu,
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • wyobraźnia twórcza,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe.
Slider organizacja reklamy 1 Slider organizacja reklamy 2 Slider organizacja reklamy 3 Slider organizacja reklamy 4 Slider organizacja reklamy 5 Slider organizacja reklamy 6 Slider organizacja reklamy 7 Slider organizacja reklamy 8

Technik stylizacji odzieży

Technik stylizacji odzieży

Technik stylizacji odzieży - kierunek nauki jest przeznaczony dla wszystkich interesujących się modą i śledzących najnowsze trendy światowych projektantów, dla młodych ludzi z pasją tworzenia własnych, niepowtarzalnych kreacji.

Wybór tego zawodu umożliwi zdobycie umiejętności projektowania i wykonywania odzieży, a także pozwoli nauczyć się stylizacji, czyli właściwego doboru elementów stroju i dodatków

Slider stylizacja odzieży 1 Slider stylizacja odzieży 2 Slider stylizacja odzieży 3 Slider stylizacja odzieży 4 Slider stylizacja odzieży 5 Slider stylizacja odzieży 6 Slider stylizacja odzieży 7 Slider stylizacja odzieży 8

Fotograf

Fotograf

Fotograf - Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia).

Najlepszym kandydatem na technika organizacji reklamy jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • percepcja kształtu,
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • wyobraźnia twórcza,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe.
Slider fotograf 1 Slider fotograf 2 Slider fotograf 3 Slider fotograf 4 Slider fotograf 5 Slider fotograf 6 Slider fotograf 7 Slider fotograf 8

Liceum Plastyczne

Liceum plastyczne - Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia).

Najlepszym kandydatem na plastyka jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • percepcja kształtu,
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • wyobraźnia twórcza,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe.
Slider liceum plastyczne 1 Slider liceum plastyczne 2 Slider liceum plastyczne 3 Slider liceum plastyczne 4 Slider liceum plastyczne 5 Slider liceum plastyczne 6 Slider liceum plastyczne 7 Slider liceum plastyczne 8

Witaj w grze Puzzle

Czas: 00:00:00
Pozostałych prób: 25
Obraz puzzle

Obraz

Poziom

1.Wybierz obraz

Obraz puzzle 1
Obraz puzzle 2
Obraz puzzle 3
Obraz puzzle 4

2.Wybierz poziom

Technik Informatyk

Technik informatyk zdjęcie
Technik informatyk:
 • Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne
 • Przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy.
 • Posługuje się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego.
 • Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne.
 • Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
 • Potrafi stworzyć i zarządzać treścią serwisów www.
 • Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
 • Posługuje się technicznym językiem angielskim w tym językiem SQL.
 • Programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++.
 • Opracowuje algorytmy, będące podstawą do samodzielnego wykonywania programów.
 • Uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego.
 • Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego
 • Prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy.
 • Wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług.
Technik informatyk posiada umiejętności, takie jak:
 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomość podstaw programowania.
Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • zainteresowania elektroniką i techniką komputerową,
 • zdolności do nauk ścisłych,
 • dobra sprawność manualna,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • dokładność i systematyczność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • dobra koncentracja uwagi,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • podatność na innowacje.
Wróć do kierunków kształcenia

Fototechnik

Fototechnik zdjęcie
Fototechnik wykonuje:
 • zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne,
 • fotokopie pism i dokumentów,
 • zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć,
 • dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.
Możliwości zatrudnienia:
 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
 • przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe.
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, archeologiczne
 • ośrodki historyczne, archiwa, muzea itp.
 • agencje fotograficzne i reklamowe.
Najlepszym kandydatem na fototechnika jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • dobra ostrość wzroku i prawidłowe rozróżnianie barw,
 • uzdolnienia techniczne i manualne,
 • cierpliwość, systematyczność, dokładność,
 • umiejętność samokontroli i samooceny,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • wrażliwość na estetykę
 • gotowość samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych).
Wróć do kierunków kształcenia

Technik Meblarstwa

Technik meblarstwa zdjęcie
Do podstawowych zadań technika meblarstwa należy:
 • rozpoznawanie gatunków drewna i tworzyw drzewnych, ich klasyfikacja,
 • dobór, ocena jakości oraz zastosowanie surowców i materiałów produkcyjnych,
 • steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych,
 • organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych,
 • przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych,
 • wykonuje rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.
Technik meblarstwa może być zatrudniony w:
 • zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej,
 • zakładach produkcji z tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna,
 • działach techniczno - produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych,
 • na stanowiskach: kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu, mistrz działu produkcyjnego,
 • technik kontroli jakości, technik laborant, technolog, technik konstruktor, projektant, operator obrabiarek, urządzeń linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca - konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Najlepszym kandydatem na technika meblarstwa jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • zainteresowania i uzdolnienia techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • koncentracja i podzielność uwagi, szybka orientacja,
 • cierpliwość , wytrwałość i systematyczność ,
 • spostrzegawczość i opanowanie,
 • zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności.
Wróć do kierunków kształcenia

Technik Organizacji Reklamy

Technik organizacji reklamy zdjęcie

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, towaroznawstwo, Public relations, organizacja reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne. W zawodzie możesz kształcić się w czteroletnim technikum, po wcześniejszym ukończeniu gimnazjum. Warunkiem uzyskania tytułu technika organizacji reklamy jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Najlepszym kandydatem na technika organizacji reklamy jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • percepcja kształtu,
 • umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy,
 • wyobraźnia twórcza,
 • wrażliwość estetyczna,
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia,
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły może być zatrudniony w:
 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw,
 • biurach ogłoszeń,
 • studiach graficznych,
 • studiach produkcyjnych,
 • giełdach, targach domach handlowych,
 • agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.
Wróć do kierunków kształcenia

Liceum Plastyczne

Technik organizacji reklamy zdjęcie

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, towaroznawstwo, Public relations, organizacja reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne. W zawodzie możesz kształcić się w czteroletnim technikum, po wcześniejszym ukończeniu gimnazjum. Warunkiem uzyskania tytułu technika organizacji reklamy jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Najlepszym kandydatem na technika organizacji reklamy jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • percepcja kształtu,
 • umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy,
 • wyobraźnia twórcza,
 • wrażliwość estetyczna,
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia,
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły może być zatrudniony w:
 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw,
 • biurach ogłoszeń,
 • studiach graficznych,
 • studiach produkcyjnych,
 • giełdach, targach domach handlowych,
 • agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.
Wróć do kierunków kształcenia